கோட்டைla 2nடு per இருக்கானுங்க டா !! PUBG Mobile gameplay in tamil ( தமிழில்)