🔴การแข่งขัน PUBG Nations Cup SEOUL 2019 Day : 3 END