بث مباشر ببجي مبايل رومات فعاليات مع المتابعين #5مستودع سحوبات مسابقات مع Ahmadx7
بث مباشر ببجي موبايل رومات  تحديات  صراع مع الرومات PUBG MOBILE
بث مباشر ببجي موبايل رومات مع الجيش كارلو: PUBG MOBILE