بث مباشر || رومات + فعليات + سحوبات || ببجي موبايل || PUBG MOBILE || مع أكلان CT4
رومات 🤩 فعاليات 🤩 شدات🤩: بث مباشر ببجي موبايل رومات   | PUBG MOBILE