🔴LIVE: PUBG Vietnam Pro Team | Bảng PRO AB – Caster: SonBus

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!📌Bảng điểm xem tại:
📌Discord:
📌Group VPT:

LỊCH PHÁT SÓNG:
Thứ 2: 13h – VPT Pro AB | 19h – SEA
Thứ 3: 13h – VPT Semi | 19h – SEA
Thứ 4: 13h – VPT Pro BC | 19h – SEA
Thứ 5: 13h – VPT Semi | 19h – SEA
Thứ 6: 13h – VPT Pro AC | 19h – SEA

Gõ lệnh tại kênh chat:
!team1 để xem Bảng AB
!team2 để xem Bảng BC
!team3 để xem Bảng AC

#VietnamProTeam #500BROS #APHO

source

pubg , 🔴LIVE: PUBG Vietnam Pro Team | Bảng PRO AB – Caster: SonBus , PWkxZfRpvYI , https://www.youtube.com/watch?v=PWkxZfRpvYI , https://i.ytimg.com/vi/PWkxZfRpvYI/hqdefault_live.jpg , 2432 , 4.93 , 📌Bảng điểm xem tại:
📌Discord:
📌Group VPT:

LỊCH PHÁT SÓNG:
Thứ 2: 13h – VPT Pro AB | 19h – SEA
Thứ 3: 13h – VPT Semi | 19h – SEA
Thứ 4: 13h – VPT Pro BC | 19h – SEA
Thứ 5: 13h – VPT Semi | 19h – SEA
Thứ 6: 13h – VPT Pro AC | 19h – SEA

Gõ lệnh tại kênh chat:
!team1 để xem Bảng AB
!team2 để xem Bảng BC
!team3 để xem Bảng AC

#VietnamProTeam #500BROS #APHO , 1562403989 , 2019-07-06 09:06:29 , 0 , UCXuSBXk7wAEX_LmOVD-Dy5Q , APHO , 300 , 4 , ,

واتساب بلس
‫0 تعليق